Selbu smådyrklinikk
Om

Om Selbu SmådyrklinikkSelbu smådyrklinikk ble startet i 1999 og drives av kun én veterinær som har jobbet med hund og katt siden 1992. En ny avdeling på Stjørdal ble åpnet mai 2023. Klinikken er enkelt utstyrt, da det har vist seg at det aller meste kan gjøres med enkle midler og en god porsjon erfaring.


Målet er å være et motstykke og alternativ til de store klinikkene og tilby de vanligste tjenestene til lavere pris, og samtidig ivareta god dyrevelferd gjennom å unngå overbehandling. En erfaren veterinær vet ofte diagnosen etter en telefonkonsultasjon, og da er det ikke nødvendig med full utredning med røntgen, blodprøver m.m.


Det høye prisnivået i veterinærbransjen er dyrevernmessig betenkelig. Mange dyreeiere har stram økonomi og/eller mangler forsikring. Da blir terskelen for å oppsøke en klinikk høyere, og det kan i siste omgang ramme kjæledyrene som ikke får nødvendig behandling til rett tid.


Det er fri prising i veterinærmarkedet. Tanken bak er at den frie konkurransen skal sørge for å holde prisene nede. Det betinger imidlertid at dyreeierne sjekker prisene og velger den klinikken som tilbyr samme tjeneste til lavest pris. Se opp for unødvendig utredning og overbehandling som fordyrer tjenesten og belaster dyret. Er du i tvil om anbefalt behandling er nødvendig og til det beste for dyret, kan det ofte være lurt å få en "second opinion" hos en annen klinikk.


I noen tilfeller er det nødvendig å henvise til en større klinikk. Selbu Smådyrklinikk har godt samarbeid med dyresykehusene i regionen og sender kundene dit når det er nødvendig.