Det høye prisnivået i veterinærbransjen er dyrevernmessig betenkelig. Mange dyreeiere har stram økonomi eller mangler forsikring. Da blir terskelen for å oppsøke en klinikk høyere, og det kan i siste omgang ramme kjæledyrene som ikke får nødvendig behandling til rett tid.

 

Det er fri prising i veterinærmarkedet. Tanken bak er at den frie konkurransen skal sørge for å holde prisene nede. Det betinger imidlertid at dyreeierne sjekker prisene og velger den klinikken som tilbyr samme tjeneste til lavest pris. Se opp for unødvendig utredning og overbehandling som fordyrer tjenesten. En erfaren veterinær vet ofte diagnosen etter en samtale med dyreeier på telefonen, og da skal det ikke være nødvendig med full utredning med røntgen, blodprøver m.m.

 

Du kan lett spare store summer på å kjøre noen mil ekstra, og da er du samtidig med og holder prisene nede, til beste for våre firbente venner.

 

KORONAVIRUS COVID-19


Klinikken har innført smitteverntiltak. I de tilfeller hvor det ikke er nødvendig at eier blir med inn, kan dyret leveres ved inngangen. Katter leveres i bur, og hunder som må sederes før behandling, får sprøyte i buret sitt i bilen og bæres inn av veterinær når den har sovnet.


Mange dyr kan med fordel undersøkes utendørs, og i de få tilfellene der det er nødvendig at eier blir med inn, benyttes munnbind og god avstand.  Hender og overflater vaskes med sprit.


Om du har luftveissymptomer eller har vært i kontakt med noen som sitter i karantene eller har fått påvist korona, må du opplyse om dette på forhånd.

Selbu Smådyrklinikk

Evjemoene 100

7580 SELBU

Tlf.: 97 56 30 78Nettsiden er produsert av
Melhuus Design